Description

 

Play: ​Shinjūten no Amijima 心中天網島 From the series ​Setsugekka no Uchi

Actor:
​Nakamura Soujuurou (Mimasu Gennosuke III) 中村宗十郎 (三桝源之助 – 三代目)​ (1835 – 1889)